ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

2023-06-21

     Το Δ.Σ. του Π.Α.Σ. ΛΑΜΙΑ 1964 που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 20 Ιουνίου 2023 κατά την πρώτη συνεδρίασή του, συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

      Πρόεδρος : Νικόλαος Τσιλαλής

      Α΄ Αντιπρόεδρος : Κωνσταντίνος Ρεντζόπουλος

      Β΄ Αντιπρόεδρος : Θωμάς Μπελτεγρής

      Γενικός Γραμματέας : Αριστείδης Ζαβλάγκας

      Ταμίας : Κωνσταντίνος Χρόνης

      Μέλος : Ευθύμιος Τσούκαλος

      Μέλος : Παναγιώτης Τσέτσος