Τα μέλη του σωματείου με την εξόφληση της συνδρομής τους παραλαμβάνουν την κάρτα μέλους για το έτος που εξόφλησαν και στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμό τους και ο Αριθμός Μητρώου Μέλους (ΑΜΜ).

Ο κάτοχος της κάρτας απολαμβάνει κάποια προνόμια για τα οποία θα ενημερώνεται με ανακοινώσεις του σωματείου.