ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το καταστατικό του σωματείου μετά από απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 23 Μαΐου είναι υπό τροποποίηση προκειμένου να εναρμονισθεί με τον ισχύοντα αθλητικό νόμο. Όταν δημοσιευθεί θα αναρτηθεί εδώ.