ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το καταστατικό του σωματείου μετά από απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 23 Μαΐου τροποποιήθηκε προκειμένου να εναρμονισθεί με την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία. Μπορείτε  να το δείτε ...εδώ...